Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?

Kontakt

Slovenský živnostenský zväz
Slovenský živnostenský zväz
Všeobecný kontakt
+ 421 911 249 157

Združuje profesijné cechy, zväzy a združenia, ktoré spájajú živnostníkov a podnikateľov, najmä v oblasti remesiel a služieb. Od roku 1992 pôsobíme ako nezávislý reprezentant slovenských živnostníkov a malých a stredných podnikov vo vzťahu k štátnym a verejným orgánom, ako aj samospráve. Sme členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, ktorá sa ako vyššia zamestnávateľská organizácia zapája do národného sociálneho dialógu a taktiež sme členom Európskej konfederácie staviteľov so sídlom v Bruseli, ktorá je ako európska zamestnávateľská organizácia súčasťou európskeho sociálneho dialógu.

Našim cieľom je prispievať k vytváraniu vyváženého podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky, aby mohli byť konkurencieschopní v podmienkach slovenského aj spoločného európskeho trhu, zabezpečiť vysokú kvalitu tradičných aj remeselných povolaní a služieb a zatraktívniť ich najmä pre mladých ľudí. Pomáhame podnikateľom dosiahnuť významné spoločenské postavenie a zasadzovať sa o ich rovnoprávne partnerstvo v sociálnom dialógu doma aj v Európe.

Naše úspechy

  • prispeli sme k zmene zákona o konkurze a reštrukturalizácii na zvýšenie ochrany malých veriteľov
  • presadili sme zvýšenie paušálnych výdavkov na úroveň 60 % objemu tržieb, do max.výšky 20.000 EUR,
  • zabezpečili sme osvetu o význame BOZP pre živnostníkov a vydali informačnú brožúru,
  • spolu s ďalšími subjektami sme zakladateľom Slovak Business Agency, ktorá pomáha podnikateľom pri vzniku a podpore podnikania, formou poradenstva, finančnou podporou, úvermi a ovplyvňovaním legislatívy (Centrum lepšej regulácie)
  • vyhotovili sme sériu videí o výhodách remeselných povolaní, pre cieľovú skupinu rodičov a žiakov.
  • presadili sme zavedenie výnimky pre zamestnávanie rodinných príslušníkov bez riadnej pracovnej zmluvy v obchodných spoločnostiach rodinného typu a u živnostníkov
Scroll top