Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?

Kontakt

Mgr. Peter Horčičák
Mgr. Peter Horčičák
tajomník ÚVSR
+421 911 212 322

Únia váharov Slovenskej republiky je profesné združenie, ktoré združuje podnikateľské subjekty. Únia váharov SR je následníckou organizáciou Cechu váharov SR a Únie výrobcov váh SR. 

Poslaním únie je vytvárať priaznivé podmienky pre dynamický rozvoj váharského priemyslu v SR v technickej i legislatívnej oblasti a v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami presadzovať oprávnené záujmy svojich členov pri jednaní s orgánmi verejnej správy. Podrobnejšie údaje o činnosti a cieľoch združenia nájdete v stanovách únie. 

Okrem toho na našich stránkach nájdete aj informácie o firmách , ktoré tvoria členskú základňu únie a ktoré sa zaoberajú výrobou, dovozom, predajom a servisom váh a vážiacich zariadení v obchode a v priemysle Slovenskej republiky.

Scroll top