Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?

Kontakt

Viktor Marušák
Viktor Marušák
generálny sekretár ZAP SR
+421 904 663 262

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) je dobrovoľné združenie právnických osôb prioritne pôsobiacich v oblasti automobilových výrob. Členmi sú najmä výrobcovia vozidiel, ich zástupcovia (importéri) a  spoločnosti pôsobiace v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. Medzi dôležitých členov patria aj stredné a vysoké  školy, ktoré sú pre automobilový priemysel partnerom,  zabezpečujúcim  kvalifikovanú pracovnú silu. Súčasťou ZAP SR sú aj  záujmové združenia, ktoré majú záujem na rozvoji automobilového priemyslu v SR.  Zväz vytvára spoločnú platformu pre aktívny rozvoj slovenského automobilového priemyslu a presadzovanie spoločných strategických cieľov dôležitých pre zabezpečenie trvalej konkurencieschopnosti automobilového priemyslu na Slovensku.

Scroll top