Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?

Kontakt

Mgr. Jozef Kvoriak, MBA
Mgr. Jozef Kvoriak, MBA
generálny sekretár ZSP SR
+421 911 254 001

Združujeme veľké, stredné aj malé podnikateľské subjekty aktívne v strojárskom alebo príbuznom odvetví. Sme ich partnerom v oblasti legislatívy a prinášame aktivity pre podporu podnikateľskej činnosti členov. Staráme sa o prepájanie a interakciu firiem organizovaním odborných podujatí či podujatí zameraných na networking. Firmy zo zákona zastupujeme vo vyjednávaní Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Okrem iného taktiež zabezpečujeme účasť našich členských firiem na obchodných misiách a veľtrhoch do partnerských krajín.  

Hlavným poslaním zväzu je reprezentovať záujmy svojich členov. Obhajujeme ich priamo na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR, a teda v pravidelnom dialógu s vládou, odborármi a ostatnými zástupcami zamestnávateľov. K našim dôležitým úlohám dlhodobo patrí podpora rozvoja slovenského strojárstva, jeho prosperity a šírenia dobrého mena. Nadväzujeme kontakty a prehlbujeme spoluprácu s partnerskými organizáciami a prispievame k združovaniu subjektov z nášho odvetvia doma i v zahraničí.  

Scroll top