Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?

Asociacia priemyselných zväzov a dopravy

Stojíme za ľuďmi v slovenskom priemysle a doprave

Asociacia priemyselných zväzov a dopravy
APZD

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

  • moderná zamestnávateľská organizácia združujúca zamestnávateľské a podnikateľské zväzy,
  • neštátne, neziskové, apolitické občianske združenie zastupujúce rozhodujúcu časť slovenského priemyslu a dopravy,
  • odborný a nestranný partner vlády a orgánov verejnej správy,
  • člen Hospodárskej a sociálnej rady SR a povinný pripomienkujúci subjekt slovenskej legislatívy,
APZD

  • člen európskeho Hospodárskeho a sociálneho výboru (ECOSOC),
  • garant sektorových rád, nositeľ sociálneho dialógu,
  • platforma vzájomnej spolupráce nielen pre „kapitánov“ priemyslu, ale i veľkého množstva malých a stredných firiem,
  • reprezentant 12 zväzov, viac ako 1500 firiem a 180 000 zamestnancov pracujúcich v priemysle a doprave.
APZD

Príhovor prezidenta APZD

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy je moderná zamestnávateľská organizácia a dlhoročný odborný partner slovenského priemyslu a dopravy.
Sme hlasom významných zamestnávateľských zväzov a ich firiem z oblasti automobilového, strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho či stavebného priemyslu, dopravy a logistiky.
Príhovor prezidenta

Ing. Alexej Beljajev
prezident APZD

APZD

Poslanie a vízia APZD

Budujeme prostredie pre úspešné podnikanie. Stojíme za ľuďmi v slovenskom priemysle a dopravy.

Uvedomujeme si, že ako reprezentant slovenského priemyslu a dopravy, musíme mať, rovnako ako každá úspešná firma, jasnú a diferencujúcu stratégiu podporenú silnou firemnou kultúrou, ktorá nám pomôže splniť záväzok našej značky. Tým je stať sa silným partnerom pre priemysel, dopravu a systémové zmeny.

Preto sa každý deň snažíme nastaviť podmienky nielen pre veľké firmy, aby sa im na Slovensku oplatilo investovať, ale i pre malé firmy, aby boli schopné rásť. Snažíme sa o to, aby naši členovia mohli na Slovensku jednoduchšie podnikať, zamestnávať ľudí a zdravo prosperovať.

Hodnoty APZD

Jednou z našich priorít je budovanie vysokoodborného, angažovaného tímu, ktorý vníma poslanie APZD ako svoje vlastné. Naša práca je často mimoriadne dynamická, keďže reaguje na všetko, čo sa v spoločnosti aktuálne deje.
Aby sme to zvládli, dlhodobo pracujeme na procesoch, štandardoch a kvalite.

Naozajstný úspech však prináša spolupráca ľudí v našom tíme, ich zapálenie pre vec a chuť pohnúť to naše Slovensko o kus ďalej. A preto, na čo nemáme procesy, na to máme hodnoty.

1

Pracujeme
na spoločnom úspechu

– Prichádzame s návrhmi riešení
– Každá práca je dôležitá a prispieva k celku

2

Robíme
to spolu

– Viac hláv dá viac rozumu
– Medzi sebou máme prostredie dôvery
– Vzájomne sa rešpektujeme
– Komunikujeme otvorene a transparentne
– Môžeme sa kedykoľvek na seba spoľahnúť

3

Robíme
to slušne

– Konáme s najlepším vedomím a svedomím, sme zodpovední k sebe i ostatným
– Správame sa profesionálne
– Budujeme dlhodobé vzťahy a partnerstvá

4

Robíme najlepšie
ako vieme (dnes)

– Orientujeme sa na výsledok aj kvalitu
– Vzdelávanie a dôraz na osobný rozvoj je našou konkurenčnou výhodou
– Vyhľadávame príležitosti na rast
– Nie sme ľahostajní k veciam okolo
– Chcem, viem a urobím

5

Je to
vážna sranda

– Robíme, čo nás baví
– Myslíme pozitívne
– Máme aktívny prístup
– Zažívame neustálu dynamiku

6

a...
Ideme v pred!

– Nemáme problémy, riešime iba situácie
– Všetko má riešenie a každá situácia nás posúva
– Robíme veci, ktoré majú zmysel

Náš príbeh

2000
2011

Priemyselné zväzy začali spolupracovať a vytvorili neformálnu platformu pre hľadanie spoločných riešení nazvanú A-5. Toto neformálne zoskupenie sa neskôr stalo základom pre vznik APZD. Jeho cieľom bolo kvalitne vydiskutovať a pripraviť spoločnú priemyselnú organizáciu.

2015

V októbri 2015 vzniká občianske združenie Asociácia priemyselných zväzov, ktoré má ambíciu aktívne obhajovať záujmy automobilových, strojárskych, elektrotechnických, hutníckych, baníckych a stavebných firiem.

2018

Ukončili sme náročný prístupový proces a stali sme sa oficiálnym členom Hospodárskej a sociálnej rady SR. Zapojili sme sa tak do legislatívneho procesu, v ktorom sa snažíme byť odborným a profesionálnym partnerom vlády a parlamentu v otázkach priemyslu.

2019

APZ získala vecnú príslušnosť v odboroch vzdelávania strojárstvo, elektrotechnika a baníctvo. Vďaka nej pomáhame nastavovať študijné a učebné odbory, vyjadrujeme sa k obsahu maturít a najmä pomáhame firmám vstúpiť do systému duálneho vzdelávania. Podporujeme tak mimoriadne potrebné prepojenie škôl a praxe.

2020

Legislatívnu činnosť našej asociácie sme doplnili aj o európsku legislatívu po tom, ako sme sa stali členom európskej tripartity – európskeho Hospodárskeho a sociálneho výboru. Koniec roku sa niesol v znamení sťahovania a kreovania „sídla priemyslu“, keď sa do spoločných priestorov presťahovala APZ, ZAP SR, ZSP SR, ZEP SR, SŽZ a ZHŤPG.

2021

Fungujúca a kvalitná dopravná infraštruktúra je nevyhnutným predpokladom pre konkurencieschopný priemysel. Preto sme pribrali dopravné zväzy (ZLZ SR, AROS a ZAD), založili dopravnú platformu a premenovali sa na Asociáciu priemyselných zväzov a dopravy.

2022

Sedem rokov po založení, v živote človeka by sme už navštevovali prvú triedu. Z nadšeného detstva je treba prejsť k zodpovednému fungovaniu. Pre nás to znamená stanovenie si poslania a vízie, spracovanie procesov a hodnôt, či vylaďovanie interného i externého tímu. Ruka v ruke s tým sme spísali legislatívnu stratégiu ďalšieho rozvoja priemyslu a dopravy, vymedzili si náš trh a stihli sme aj rebrend a nové logo.

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Kontaktujte nás
Scroll top