Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?
Kariéra v APZD

APZD v médiach

Sme vaši partneri na komunikáciu a mediálnu spoluprácu 

Zaujíma vás náš názor na aktuálne ekonomické a hospodárske dianie? Venujete sa horúcim a diskutovaným témam z oblasti priemyslu, dopravy, vzdelávania, trhu práce, OZE či životného prostredia a chcete získať vyjadrenie relevantného, odborného partnera? Ste na správnom mieste. 

Radi vám poskytneme stanovisko najväčšieho, nezávislého a apolitického reprezentanta slovenského priemyslu. Zabezpečíme rozhovor, komentár či hosťa do relácie. Odpovieme na otázky, ktoré vás zaujímajú.  

Naše informácie uľahčia vašu prácu. Získate ucelený pohľad na situáciu v slovenskom priemysle a doprave. 

Kontaktujte nás, sme tu pre vás:

Kontaktné osoby
Pre média

Andrej Lasz LinkedIn

generálny sekretár
APZD

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD)

Reprezentujeme viac ako 70 % domáceho výrobného priemyslu, 1500 firiem a 180 000 zamestnancov. Obhajujeme a presadzujeme ich potreby. Aktívne vstupujeme do sociálneho dialógu. Sme členom Hospodárskej a sociálnej rady SR, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, ako aj Aliancie sektorových rád Slovenska. Analyzujeme a pripomienkujeme legislatívne návrhy. Podieľame sa na formovaní predvídateľného a stabilného podnikateľského prostredia. Prepájame trh práce so školským prostredím, podporujeme duálne vzdelávanie. 

Našimi členskými zväzmi sú Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz strojárskeho priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Slovenská elektromechanická asociácia, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenský živnostenský zväz, Zväz logistiky a zasielateľstva SR, Asociácia železničných dopravcov Slovenska – AROS, Zväz autobusovej dopravy, Únia váharov SR a Slovenská bioplynová asociácia.

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Kontaktujte nás
Scroll top