Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?

Cieľ projektu

Komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike.

Komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike.

Zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby
Mladí ľudia vo veku do 25 rokov
Starší ľudia v produktívnom veku
Uchádzači o zamestnanie

Zapojené inštitúcie

Zapojené inštitúcie

Názov projektu:
Miesto realizácie:
Operačný program:
312000 – Operačný program Ľudské zdroje
Kód výzvy:
OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01
Kód ITMS:
312011V983
Miesto realizácie:
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dĺžka realizácie projektu:
od 03/2019 do 03/2023
Celkové oprávnené výdavky projektu:
11 780 130,64 €
Koordinátor:
Asseco Central Europe, a.s.
Názov zákazky:
Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií
Dĺžka realizácie zákazky:
od 07/2021 do 02/2023

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Scroll top