Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?

Popis práce

Sekretariát je výkonným, organizačným a administratívnym pracoviskom APZD, zabezpečuje chod celej asociácie. Jeho činnosť riadi a organizuje generálny sekretár.

Odborný tým sekretariátu tvoria ľudia, s ktorými komunikujete. Žijeme hodnotami a poslaním APZD. Vaše problémy a podnety sú našou každodennou agendou.

  • Komunikujeme so štátnymi orgánmi, podieľame sa na tvorbe stanovísk k návrhom legislatívnych predpisov.  
  • Koordinujeme účasť reprezentantov APZD na stretnutiach s predstaviteľmi vlády, rokovaniach tripartity, zamestnávateľov či Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.
  • Poskytujeme poradenský a informačný servis pre členskú základňu, komunikujeme s médiami a odbornou verejnosťou.
  • Plánujeme a organizujeme podujatia APZD.

Je to pre nás vážna sranda a vidíme v tom zmysel.

Generálny sekretár

Sekretariát

Andrej Lasz LinkedIn

generálny sekretár

Výkonná Riaditeľka

Oddelenie legislatívy

Pracujeme na tom, aby sa na Slovensku predvídateľne a stabilne podnikalo. Analyzujeme a pripomienkujeme legislatívne návrhy. Sme aktívni v medzirezortných pripomienkových konaniach. Pripravujeme podklady na stretnutia poradných rád vlády či zasadnutia tripartity. Aktívne komunikujeme s členskou základňou, zisťujeme ich potreby a premietame ich do podávaných pripomienok. Zabezpečujeme rozbory navrhovanej a schválenej legislatívy, projektových a grantových výziev. Členov pravidelne informujeme o legislatívnych procesoch a zmenách, poskytujeme im pomoc a metodickú podporu.

Kontaktné osoby
Sekretariát

Andrej Lasz LinkedIn

generálny sekretár
APZD

Externý spolupracovníci

Vnímame, že na Slovensku máme veľa šikovných ľudí a expertov, ktorí sa profesne, odborne a do hĺbky zaoberajú rôznymi oblasťami hospodárskeho života a spoločenského života. Radi s týmito ľuďmi interagujeme, tvoríme myšlienkové trusty a využívame expertízu na dobrú vec.  

Chcete s nami spolupracovať? Napíšte nám, ako si spoluprácu predstavujete. Neváhajte a ozvite sa na email sekretariat@apzd.sk. 

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Kontaktujte nás
Scroll top