Dôležité: aôsldfjaôlsdfjasôfj Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Ako sa stať členom?
APZD

Doprava

V dnešnej dobe je potrebné sústrediť sa aj na riešenie komunikácií v oblasti šírenia informácií. Vďaka elektronizácii a digitalizácii informačných technológií komunikujú medzi sebou nielen osoby, ale aj zariadenia, čo tvorí základ internetu vecí a Priemyslu 4.0. 

Z dlhodobého hľadiska sú investície štátu do rozvoja komunikačných sietí tie najefektívnejšie a prinášajú najvyšší prínos pre spoločnosť. APZD si uvedomuje tieto potreby, a preto sme v roku 2022 prijali do zväzu nových členov, včlenili sme dopravu do názvu a začali rozvíjať slovenskú dopravnú stratégiu. 

Scroll top